Minister vergelijkt appels met peren

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Twewede Kamer vandaag een brief gestuurd over het verschil tussen metingen en berekeningen. Volgens het Ministerie van I&W is het normaal dat er meer geluid kan zijn dan wat er in de MER staat bij ‘hardst hoorbare geluid’. In een andere passage staat dat de 45.000 voorgenomen vliegbewegingen worden […]

Provincie en gemeenten in Overijssel: rem op Lelystad Airport

GroenLinks blij met scherpere stellingname Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben ook namens Overijsselse gemeenten aan de minister laten weten dat opening van Lelystad Airport niet mag plaatsvinden zo lang het luchtruim nog niet is heringedeeld en er lang laag gevlogen wordt door vliegtuigen. De brief is ook namens de gemeente Kampen geschreven. Het […]

Bekijk nu zèlf de film Lelystad Airport in nevelen gehuld”

Onlangs is door cineast Rob de Wind – actief in het actiecomité van Friesland – een onthullende èn onthutsende docu-film gemaakt. Onlangs heeft de film haar premiere gehad in besloten kring maar vanaf nu is de docu-film “Lelystad Airport in nevelen gehuld” van cineast Rob de Wind online te zien via Youtube.

Lees verder overBekijk nu zèlf de film Lelystad Airport in nevelen gehuld”

Vrachtvluchten op Lelystad..?

Houdt de minister haar woord en is Lelystad Airport ècht en alleen bedoeld als overvloei-vliegveld voor Schiphol of komen er tòch (nachtelijke) vrachtvluchten op het vliegveld..?

Steeds meer en meer uiterlijke kenmerken worden zichtbaar dat Lelystad Airport op den duur óók gebruikt gaat worden voor vrachtvluchten. Zo zijn de landingsbanen opgetrokken uit een samenstelling van materialen die terug te vinden zijn op vliegvelden waar grote vrachtvliegtuigen landen en opstijgen. Daarnaast is er een mega-distributiecentrum aan de rand van het nieuwe vliegveld in aanbouw.

Ook zijn er inmiddels firma’s uit het buitenland — waaronder een firma in Spanje — die desgevraagd (in het Spaans weliswaar want in het Engels doen zij alsof zij van niets weten) bevestigen binnen zeer afzienbare tijd op Lelystad te willen gaan vliegen met vrachtvluchten. Lees verder overVrachtvluchten op Lelystad..?

Uitstel openstelling Lelystad..?

Opnieuw is er sprake van dat de openstelling van het vliegveld Lelystad uitgesteld wordt.

Afgelopen maandag heeft een kleine delegatie van de Regiegroep de evaluatie van de belevingsvlucht aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aangeboden.

De minister heeft de evaluatie, met een brede waardering voor de inzet van alle regiegroepleden, in ontvangst genomen. Het evaluatierapport is naar de Tweede Kamer doorgestuurd tezamen met de eindrapporten van de geluidmetingen door Munisense en de belevingsmonitor door Motivaction.   Lees verder overUitstel openstelling Lelystad..?

Bankrekening geopend

Dat banken enige angst hebben voor actiecomitées kunnen wij ons heel goed voorstellen. Per slot van rekening valt er vaak in de kranten te lezen dat een of ander actiecomité op een weinig ‘effectieve’ wijze kracht heeft gezet bij haar standpunten. Vanuit dit oogpunt is het dat ook in ons geval de banken terughoudend waren in het willen openen van een rekening. Het heeft enige voeten in aarde gehad om de bank te overtuigen van onze oprechte bedoelingen om nooit of te nimmer andere middelen dan conversatie in te zullen zetten. Lees verder overBankrekening geopend

Première documentaire “Lelystad Airport In nevelen gehuld”

Ofschoon het nieuws van de première van de documentaire “Lelystad Airport In nevelen gehuld” ook òns laat bereikte, willen wij dit tòch onder uw aandacht brengen.

Eén der leden van het SATL (Samenwerkende Actiecomitées Tegen Laagvliegroutes), Rob de Wind van LaagvliegroutesNEE (Fryslan), heeft een documentaire gemaakt rondom het onstaansproces van de luchthaven Lelystad. Lees verder overPremière documentaire “Lelystad Airport In nevelen gehuld”